MET 1180 Matematikk - 2015/16

Pensumlitteratur

Pensumlitteratur for MET 1180 Matematikk: Ekstramateriale som kan lastes ned som PDF:
Alt stoff dekket i forelesning og i oppgaver er pensum i MET 1180 Matematikk (inkludert oppgavene i [E]), og er relevant for avsluttende eksamen. Listen med henvisninger til læreboken [S] i forelesningsplanen nedenfor indikerer hva som er pensum i læreboken. 

Forelesningsplan

Forelesningsplanen er foreløpig, og kan bli endret/oppdatert i løpet av semesteret. Forelesningsnotater vil bli lastet opp (med lenke fra forelesningsplanen) kort tid etter at forelesning er slutt. Jeg har kontortid Torsdag 12.00 - 14.00 på mitt kontor B4-032.Det er ikke nødvendig med avtale for å treffe meg i kontortiden. Det er ofte mulig å treffe meg utenfor kontortiden, kom innom eller gjør en avtale.
Høsten 2015 Emne:  Lærebok: Oppgaver:
Fre Aug 21
1400-1645 : C1-010
Forelesning 1
Introduksjon. Grunnleggende algebra.
[S] 1.1 - 1.3, 1.5, 1.7 - 1.8
([E] Kap 0)
[S] 1.3 - 1.4,1.7 - 1.10, 1.17 - 1.22
[E] 0.5.1 - 0.5.2, 0.6.1 - 0.6.2, 0.7.1 - 0.7.2, 0.8.1 - 0.8.2, 0.9.1 - 0.9.2
Man/Tir Aug 24/25/31
1700-1845 
Seminargrupper

Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 1
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Aug 26
1100-1345 : C1-010
Forelesning 2
Relativ vekst. Potenser. Renteregning.
[S] 1.4, 1.9, 4.1, 5.4
([E] Kap 1.1 - 1.3)
[S] 1.14 - 1.16, 1.31, 4.1 - 4.3, 5.8, 5.10
[E] 1.1 - 1.10, 1.2.1 - 1.2.8, 1.3.1 - 1.3.4
Man/Tir Aug 31/Sep 01
1700-1845
Oppgaveregning
Mandag: Rom C2-055/C2-065 Tirsdag: Rom C2-065/095
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 2
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Sep 02
1100-1345 : C1-010
Forelesning 3
Endelige rekker. Nåverdier. Annuiteter.
[S] 4.2 - 4.5, 5.1 -5.2, 5.5 - 5.8
([E] Kap 1.4 - 1.6)
[S] 4.4 - 4.6, 4.10 - 4.14, 4.15 - 4.18, 5.1, 5.3, 5.11 - 5.12, 5.13
[E] 1.4.1 - 1.4.6, 1.5.1 - 1.5.4, 1.6.1 - 1.6.7  
Man/Tir Sep 07/08
1700-1845
Seminargrupper
 
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 3
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Sep 09
1100-1345 : C1-010
Forelesning 4
Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall. Kontinuerlig forrentning.
[S] 4.6 - 4.8, 5.3
([E] Kap 1.7 - 1.8)
[S] 4.19 - 4.20, 4.23 - 4.24, 5.5 - 5.7, 5.9
[E] 1.7.1 - 1.7.5, 1.8.1 - 1.8.7
Man/Tir Sep 14/15
1700-1845
Oppgaveregning
Mandag: Rom C2-055/C2-065 Tirsdag: Rom C2-065/095
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 4
(med medstudenter og studentveiledere)
Fre Sep 18
0800-1045 : C1-010
Forelesning 5
Lineære, kvadratiske og polynomiale likninger. Likninger med parametre.
[S] 1.7 - 1.8, 3.2 - 3.4
([E] Kap 2.1 - 2.4)
[S] 1.26 - 1.29, 1.32 - 1.33, 3.7 - 3.8, 3.11 - 3.13
[E] 2.1.1 - 2.1.6, 2.2.1 - 2.2.7, 2.3.1 - 2.3.2, 2.4.1 - 2.4.4
Man/Tir Sep 21/22
1700-1845
Seminargrupper
 
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 5
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Sep 23
1700-1945 : C1-010
 
Plenumsregning 1
Forslag til oppgaver tas gjerne imot. Forløpig liste til høyre.
  
[S] 3.8c, 3.13bcd
[E] 1.5.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.5, 1.8.4, 2.1.4, 2.2.3, 2.3.2, 2.4.3
[Eksamen] MET11802 04/15 Oppg 3, MET11803 05/14 Oppg 4
Fre Sep 25
0800-1045 : C1-020
Forelesning 6
Faktorisering og polynomdivisjon. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter.
[S] 3.4, 1.10, 1.6
([E] Kap 2.5 - 2.8) 
[S] 1.34 - 1.36, 3.16 - 3.20, 1.23 - 1.25
[E] 2.5.1 - 2.5.2, 2.6.1 - 2.6.5, 2.7.1 - 2.7.2, 2.8.1 - 2.8.2
Man/Tir Sep 28/29
1700-1845
Oppgaveregning
Mandag: Rom C2-055/C2-065 Tirsdag: Rom C2-065/095
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 6
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Sep 30
1100-1345 : C1-010
Forelesning 7
Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Anvendelser. Monotoni.
[S] 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.3
([E] Kap 3.1 - 3.6) 
[S] 2.4 - 2.5, 2.8, 2.11 - 2.12, 3.1 - 3.6, 3.9 - 3.10, 3.14 - .3.15 
[E] 3.1.1 - 3.1.5, 3.2.1 - 3.2.5, 3.3.1 - 3.3.2, 3.4.1 - 3.4.4, 3.5.1 - 3.5.2
Man Sep 28  -
Man Okt 05 kl 12.00
MET11801 Innleveringsoppgave 05/10/2015
Relevant pensum for innleveringsoppgaven er Forelesning 1-6 og tilhørende oppgaver (både [S] og [E]). Fristen tolkes strengt. 
Man/Tir Okt 05/06
1700-1845 
Seminargrupper
 
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 7
(med medstudenter og studentveiledere)
Fre Okt 09
0800-1045 : C1-020
Forelesning 8
Sirkler og ellipser. Polynomiale og rasjonale funksjoner. Grenseverdier. 
[S] 3.4 - 3.5, 6.1
([E] Kap 3.7 - 3.9)
[S] 3.21 - 3.24, 6.1 - 6.4
[E] 3.6.1 - 3.6.3, 3.7.1 - 3.7.3, 3.8.1, 3.91 - 3.9.4 
Man/Tir Okt 12/13
1700-1845
Oppgaveregning
Mandag: Rom C2-055/C2-065 Tirsdag: Rom C2-065/095
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 8
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Okt 14
1100-1345 : C1-010
Forelesning 9
Kontinuitet. Omvendte funksjoner. Eksponential- og logaritmefunksjoner. 
[S] 3.6 - 3.8
([E] Kap 3.10 - 3.13) 
[S] 3.26 - 3.29, 3.30 - 3.31, 3.32 - 3.36
[E] 3.10.1, 3.11.1 - 3.11.3, 3.12.1 - 3.12.3, 3.13.1 - 3.13.2
Man/Tir Okt 19/20
1700-1845
Seminargrupper
 
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 9
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Okt 21
1100-1345 : C1-010
Forelesning 10
Derivasjon og derivasjonsregler
[S] 6.2 - 6.5
([E] Kap 4.1 - 4.4)
[S] 6.5 - 6.15
[E] 4.1.1 - 4.1.9, 4.2.1 - 4.2.3, 4.3.1 - 4.3.13, 4.4.1 - 4.4.4
Man/Tir Okt 26/27
1700-1845
Oppgaveregning
Mandag: Rom C2-055/C2-065 Tirsdag: Rom C2-065/095
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 10
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Okt 28
1100-1345 : A1-040
Forelesning 11
Implisitt derivasjon. Funksjonsdrøfting og optimering (maks/min-problemer)
[S] 6.7 - 6.9, 6.11
([E] Kap 4.5 - 4.6)
[S] 6.20 - 6.25
[E] 4.5.1 - 4.5.3, 4.6.1 - 4.6.6
Man/Tir Nov 02/03
1700-1845 
Seminargrupper
 
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 11
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Nov 04
1100-1345 : A1-040
Forelesning 12
Optimering. L'Hopitals regel. Elastisitet. Grenseinntekt og -kostnad. 
[S] 6.6, 6.10 - 6.11
([E] Kap 4.6, 4.8 - 4.9)
[S] 6.16 - 6.19, 6.26 - 6.31
[E] 4.8.1 - 4.8.2, 4.9.1 - 4.9.8
Tor Nov 05
1700-1945 : C1-010
Plenumsregning 2
  
Eksamensoppgaver i MET11802 (markerte oppgaver)
[E] 1.6.7, 3.4.1, 3.6.3, 3.7.2, 3.9.2, 3.10.1, 3.11.1
Man/Tir Nov 09/10
1700-1845
Oppgaveregning
Mandag: Rom C2-055/C2-065 Tirsdag: Rom C2-065/095
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 12
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Nov 11
1100-1345 : A1-040
Forelesning 13
Høyere ordens deriverte. Krumning og vendepunkter. Konvekse/konkave funksjoner.
[S] 7.1 - 7.3
([E] Kap 4.7) 
[S] 7.1 - 7.10
[E] 4.7.1 - 4.7.11
Man/Tir Nov 16/17
1700-1845
Seminargrupper
 
Vi jobber med oppgaver fra Forelesning 13
(med medstudenter og studentveiledere)
Ons Nov 18
1100-1345 : C1-010
Forelesning 14
Oppsummering. Gjennomgang av Prøve-eksamen.  

 

  

 
Prøve-eksamen for MET11802 - Løsning (Alternativ 1)
Prøve-eksamen for MET11802 - Fasit - Løsning (Alternativ 2)
Fri Nov 20
0900-1200 
MET11802 Midtveiseksamen 20/11/2015 - Løsning Midtveiseksamen 20/11/2015
Relevant pensum for midtveiseksamen er Forelesning 1-14 og tilhørende oppgaver (både [S] og [E]).
Man Des 15
0900-1400 
MET11803 Eksamen 15/12/2015 - Løsning Eksamen 15/12/2015
Relevant pensum for avsluttende eksamen er alle forelesninger og oppgaver i kurset.
Våren 2016Emne:Lærebok:Oppgaver:
Ons Jan 13
0800-1045 : C1-010 
Forelesning 15
Lineær approksimasjon og Taylor-polynomer
[S] 7.4 - 7.7
([E] Kap 4.10)
[S] 7.11 - 7.14
[E] 4.10.1 - 4.10.11 
Ons Jan 20
0800-1045 : C1-010
Forelesning 16
Ubestemte integraler og integrasjonsregler. Substitusjon.
[S] 9.1 -  9.3, 9.5, 9.8
([E] Kap 5.1 - 5.3)
[S] 9.1 - 9.2, 9.7, 9.14 - 9.17
[E] 5.1.1 - 5.1.5, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.1 - 5.3.7
Ons Jan 27
0800-1045 : C1-010
Forelesning 17Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 1
Delvis integrasjon.  Delbrøksoppspaltning.
[S] 9.6 - 9.7, 9.9
([E] Kap 5.4 - 5.5)
[S] 9.11 - 9.13, 9.18 - 9.19
[E] 5.4.1 - 5.4. 6, 5.5.1 - 5.5.2, 5.5.6
Ons Feb 03
0800-1045 : C1-010
Forelesning 18
Delbrøksoppspaltning. Bestemte integral og areal
[S] 9.1 - 9.2, 9.4
([E] Kap 5.5 - 5.6)
[S] 9.3 - 9.6, 9.8 - 9.10, 9.20
[E] 5.5.3 - 5.5.4, 5.6.1 - 5.6.5
Tor Feb 04
1400-1645 : C1-010
Forelesning 19
Anvendelser. Oppgaver. Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 2
[S] 9.4
([E] 5.6 - 5.7)
[S] 9.38, 9.39
[E] 5.7.1 - 5.7.2
Ons Feb 10
0800-1045 : C1-010
Forelesning 20
Lineære likningssystemer
[S] 1.7 - 1.8, 10.1
([E] 6.1 - 6.2)
[S] 1.26 - 1.30, 10.1 - 10.3
[E] 6.1.1 - 6.1.6
Ons Feb 17
0800-1045 : C1-010
Forelesning 21
Lineære systemer og Gauss-eliminasjon
[S] 10.1
([E] 6.2 - 6.3)
[S] 10.45, 10.48
[E] 6.2.1 - 6.2.5, 6.3.1 - 6.3.7
Ons Feb 24
0800-1045 : C1-010
Forelesning 22
Determinanter. Cramers regel. 
[S] 10.7 - 10.8
([E] 6.4)
[S] 10.22 - 10.28
[E] 6.4.1 - 6.4.7
Ons Mar 02
0800-1045 : C1-010
Forelesning 23
Regning med vektorer og matriser
[S] 10.2 - 10.6
([E] 6.5)
[S] 10.4 - 10.21
[E] 6.5.1 - 6.5.6
Ons Mar 09
0800-1045 : C1-010
Forelesning 24
Inverse matriser. Oppgaver. Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 3
[S] 10.10 - 10.11
([E] 6.6)
[S] 10.32 - 10.39
[E] 6.6.1 - 6.6.6
Ons Mar 16
0800-1045 : C1-010
Forelesning 25
Funksjoner i flere variabler. Grafer og nivåkurver. Partiellderivasjon. 
[S] 8.1 - 8.3
([E] 7.1 - 7.3)
[S] 8.1 - 8.3, 8.4
[E] 7.1.1 - 7.1.4, 7.2.1 - 7.2.2, 7.3.1 - 7.3.2
Tor Mar 03 - 
Tor Mar 17 kl 1200
MET11801 Innleveringsoppgave 17/03/2016
Relevant pensum for innleveringsoppgaven er Forelesning 1-6 og tilhørende oppgaver (både [S] og [E]). Fristen tolkes strengt. 
Fre Apr 01
0800-1045 : C1-020
Forelesning 26
Partiellderivasjon. Lokale maks/min-punkter. 
[S] 8.4 - 8.7, 8.12
([E] 7.3 - 7.4)
[S] 8.5,- 8.12
[E] 7.3.3 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4
Ons Apr 06
0800-1045 : C1-010
Forelesning 27
Optimering uten bibetingelser. Andre anvendelser av partiellderivasjon
[S] 8.9 - 8.10
([E] 7.4 - 7.5)
[S] 8.16 - 8.23
[E] 7.5.1 - 7.5.5
Ons Apr 13
0800-1045 : C1-010
Forelesning 28
Optimering med bibetingelser. Ekstremverdisetningen.
[S] 8.8, 8.11
([E] 7.5 - 7.6)
[S] 8.13 - 8.15
[E] 7.6.1 - 7.6.3
Ons Apr 20
0800-1045 : C1-010
Forelesning 29
Optimering med bibetingelser. Lagranges metode.
[S] 8.11
([E] 7.6)
[S] 8.24 - 8.25
[E] 7.6.4 - 7.6.6
Ons Apr 27
0800-1045 : C1-010
Forelesning 30
Lagrange-problemer. Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 4-5
Prøve-eksamen for MET11802 - Løsning (kun fasit)
Mon May 02
0900-1200 
MET11802 Midtveiseksamen 02/05/2016 - Løsning Midtveiseksamen 02/05/2016
Relevant pensum for midtveiseksamen er Forelesning 1-14 og tilhørende oppgaver (både [S] og [E]).
Fre May 27
1100-1400 : A1-030
Forelesning 31 (Repetisjonsforelesning)
Gjennomgang av Prøve-eksamen

 

 
Prøve-eksamen for MET11803 (for løsning, se notater fra Forelesning 31)
Fre Jun 03
0900-1400 
MET11803 Eksamen 03/06/2016 - Løsning Eksamen 03/06/2016
Relevant pensum for avsluttende eksamen er alle forelesninger og oppgaver i kurset.