MET3431 Statistikk - Våren 2012

Litteratur

Dataverktøy

Arbeidskrav

Minst 5 av 8 flervalgstester må være godkjente for å få avlegge eksamen. Publiseringsdato for flervalgstestene finnes i oversikten nedenfor. Du har en uke på å gjøre hvert arbeidskrav. Du får maks tre forsøk på hvert arbeidskrav. For å få bestått et arbeidskrav, må du klare minst 30 % av oppgavene. Flervalgstestene finner du på It's Learning. 


Publiseringsdato: Relevant del av lærebok:
Arbeidskrav 1 Publisert - Frist 30. januar
Kapittel 1 + Prosentregning
Arbeidskrav 2 Publisert - Frist 13. februar
Kapittel 2
Arbeidskrav 3 Publisert - Frist 20. februar
Kapittel 3
Arbeidskrav 4 Publisert - Frist 5. mars
Kapittel 4 -5
Arbeidskrav 5 Publisert - Frist 12. mars
Kapittel 6- 7
Arbeidskrav 6 Publisert - Frist 26. mars
Kapittel 8
Arbeidskrav 7 Publisert - Frist 17. april
Kapittel 9
Arbeidskrav 8 Publisert - Frist 30. april
Kapittel 10 - 11

Forelesningsplan

Dato: Emne: Lærebok: Oppgaver (løsninger  i læreboken):
Jan 17
1200-1345 : C1-010
Forelesning 1  - Tillegg om Prosentregning
Introduksjon til statistikk
[T] 1.1 - 1.5
 
1.2: 1,3,5   1.3: 5,7,9,13,15,23,25,27  1.4: 9,15
1.5: 9,11,13,15   Chapter 1 Quick Quiz
Jan 24
1200-1345 : C1-010
Forelesning 2 - Ta med laptop (helst med JMP installert)
Prosentregning. Introduksjon til JMP. Oppgaver fra Kap. 1
[T] 1.4
 
JMP: LAB 1   1.4: 21,23,27
 
Jan 26
1000-1145 : C1-010
Forelesning 3
Frekvenstabeller, histogram og grafikk
[T] 2.1 - 2..5
 
2.2: 3,5,9,29   2.3: 1,5,7   2.4: 13   2.5: 3,7,9
Review Exercises: 5  
Jan 31
1200-1345 : A1-040
Forelesning 4
Spredningsplott. Oppgaver fra Kap. 2. Sentralmål.
[T] 2.4, 3.1 - 3.2
Cummulative Reivew Exercises: 1,2,3,4
  
Feb 02
0800-0945 : A1-040
Forelesning 5
Sentralmål. Spredningsmål.
[T] 3.2 - 3.3
  
3.2: 3,5,29,33   3.3: 1,3,15, 31
 
Feb 07
1200-1345 : C1-010
Forelesning 6
Spredningsmål. Z-verdier, kvartiler.
[T] 3.3 - 3.4
  
3.4: 1,3,5,11,13,37  
Review Exercies: 10
Feb 09
1000-1145 : C1-010
Forelesning 7Klassens data 2012
Kvartiler, Prosentiler. Boksplott. Uteliggere.
[T] 3.4
 

 
Feb 14
1200-1345 : C1-010
Forelesning 8
Oppgaver Kap 3. Sannsynligheter. Sannsynlighetsfordelinger.
[T] 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.2
  
4.2: 1,3,15,31
 
Feb 16
1000-1145 : C1-010
Forelesning 9
Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Binomisk fordeling.
[T] 5.2 - 5.3 
  
5.2: 1,5   5.3: 1,3,29
 
Feb 28
1200-1345 : C1-010
Forelesning 10
Oppsummering binomisk fordeling. Normalfordelingen
[T] 6.1 - 6.2
  
 
Mar 01
1000-1145 : C1-010
Forelesning 11 
Normalfordeling. Anvendelser.
[T] 6.3
  
6.2: 3,9,11,37,39
6.3: 1,5,7,27,31
Mar 06
1200-1345 : C1-010
Forelesning 12 - JMP-fil for sentralgrenseteoremet 
Forventningen til en observator, sentralgrenseteoremet. Estimering av populasjonsandelen.
[T] 6.4 - 6.5, 7.1 - 7.2
  
6.4: 1,5,7
6.5: 1,3,5,7,19
Mar 08
1000-1145 : C1-010
Forelesning 13 
Estimering av gjennomsnittet når standardavviket er ukjent
[T] 7.2, 7.4
  
7.2: 1,3,5,7,35,37
7.4: 23,27,29
Mar 13
1200-1345 : C1-020
Forelesning 14
Oppgaver fra Arbeidskrav 5 og fra Kap.6-7. Hypotesetester. 
[T] 8.1 - 8.2
 
8.2: 1,5,7,9,41,43
 
Mar 15
1000-1145 : C1-010
Forelesning 15 - JMP-fil for bankdata
Hypotesetest av populasjonsandel
[T] 8.2 - 8.3
  
8.3: 3,5,7,9,13,21,23
 
Mar 20
1200-1345 : C1-010
Forelesning 16 
Hypotesetest av gjennomsnitt. Oppgaver om hypotese-testing.
[T] 8.5
  
8.5: 1,3,5,13,19
Statistical literacy: 1,2
Mar 20
1715-2015 : B2
Studentveiledet Oppgavetrening I
Oppgavesett I (med løsningsforslag)

 
Mar 22
1000-1145 : C1-010
Forelesning 17
Sammenlikning av gjennomsnitt for uavhengige utvalg
[T] 9.1 - 9.3
  
9.3: 15,23,25
 
Mar 27
1200-1345 : C1-010
Forelesning 18
Sammenlikning av gjennomsnitt for relaterte utvalg. Rette linjer.
[T] 9.4
 
9.4: 9,11
Review Exercises: 5,8
Mar 29
1000-1145 : C1-010
Forelesning 19
Korrelasjon
[T] 10.1 - 10.2
 
10.2: 1,5,11,27
 
Apr 10
1200-1345 : C1-010
Forelesning 20
Regresjon
[T] 10.3
 
10.3: 1,3,5,11
 
Apr 10
1715-2015 : B2
Studentveiledet Oppgavetrening II
Oppgavesett II (med løsningsforslag)

 
Apr 12
1000-1145 : C1-010
Forelesning 21 - JMP-fil for studie/jobb
Kji-kvadrat fordeling og krysstabeller
[T] 11.1, 11.3
 
11.3: 1,3,17
Cummulative Review Exercises: 1,3,7,8,9
Apr 17
1200-1345 : C1-010
Forelesning 22
Oppgaver Kji-kvadrat test. Gjennomgang av Oppgave 1-4, Eksamen 06/2010
Hele Pensum
   

 
Apr 19
1000-1145 : C1-010
Forelesning 23
Gjennomgang av Oppgave 5-6, Eksamen 06/2010
Hele Pensum
  
 
 
Apr 24
1715-2015 : B2
Studentveiledet Oppgavetrening III
Oppgavesett III (med løsningsforslag)

 
Apr 26
1000-1145 : C1-010
Forelesning 24
Gjennomgang av Oppgave 7, Eksamen 06/2010 og Oppgave 2-3, Eksamen 11/2011
Hele Pensum
 
 
May 08
1715-2015 : B2
Studentveiledet Oppgavetrening IV
Oppgavesett IV (med løsningsforslag)

 
May 30
0900-1400
Eksamen 30/05/2012 - Løsning 
 
Eksamensoppgaver med løsning i MET3431
(peksamen = prøve-eksamen, lf = løsningsforslag)