MET 1180 Matematikk - 2016/17

Pensumlitteratur

Pensumlitteratur for MET 1180 Matematikk: Alt stoff dekket i forelesning og i oppgaver er pensum i MET 1180 Matematikk (inkludert oppgaver), og er relevant for avsluttende eksamen. Listen med henvisninger til læreboken [E] i forelesningsplanen nedenfor indikerer hva som er pensum i læreboken. 

Forelesningsplan

Forelesningsplanen er foreløpig, og kan bli endret/oppdatert i løpet av semesteret. Forelesningsnotater vil bli lastet opp (med lenke fra forelesningsplanen) kort tid etter at forelesning er slutt. Jeg har kontortid Tirsdag 12.00 - 14.00 på mitt kontor B4-032. Det er ikke nødvendig med avtale for å treffe meg i kontortiden. Det er ofte mulig å treffe meg utenfor kontortiden, kom innom eller gjør en avtale.
Høsten 2016 Emne:  Lærebok: Oppgaver:
Ons Aug 24
0800-1045 : C1-020
Forelesning 1
Grunnleggende algebra. Relativ vekst. Potenser.
[E] Kap 0, 1.1 - 1.2
 
[E] 0.5.1 - 0.5.2, 0.6.1 - 0.6.2, 0.7.1 - 0.7.2, 0.8.1 - 0.8.2,
0.9.1 - 0.9.2, 1.1 - 1.10, 1.2.1 - 1.2.8
Ons Aug 31
0800-1045 : C1-020
Forelesning 2
Renteregning. Endelige rekker. Nåverdier. Annuiteter.
[E] Kap 1.3 - 1.6
 
[E] 1.3.1 - 1.3.4, 1.4.1 - 1.4.6, 1.5.1 - 1.5.4
 
Ons Sep 07
0800-1045 : C1-020
Forelesning 3
Annuiteter og annuitetslån. Uendelige rekker og grenseverdier. 
[E] Kap 1.6 - 1.7
 
[E] 1.6.1 - 1.6.7, 1.7.1 - 1.7.5
 
Ons Sep 14
0800-1045 : C1-020
Forelesning 4
Eulers tall og kontinuerlig forrentning. Lineære og kvadratiske likninger. 
[E] Kap 1.8, 2.1 - 2.2
 
[E] 1.8.1 - 1.8.7, 2.1.1 - 2.1.6, 2.2.1 - 2.2.7
 
Ons Sep 21
0800-1045 : C1-020
Forelesning 5
Likninger med parametre. Polynomlikninger. Faktorisering og polynomdivisjon.
[E] Kap 2.3 - 2.6
 
[E] 2.3.1 - 2.3.2, 2.4.1 - 2.4.4, 2.5.1 - 2.5.2, 2.6.1 - 2.6.5
 
Uke 39
Man 26 - Fre 30 Sep
Seminargrupper: Matematikk
 
Tirs 1700-1900
Ons 1400-1600 Tor 1700-1900
Ons Sep 28
0800-1045 : C1-020
Forelesning 6
Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. Funksjoner og grafer.
[E] Kap 2.7 - 2.8, 3.1 - 3.2
  
[E] 2.7.1 - 2.7.2, 2.8.1 - 2.8.2, 3.1.1 - 3.1.5, 3.2.1 - 3.2.5
 
Ons Okt 05
0800-1045 : C1-020
Forelesning 7
Lineære og kvadratiske funksjoner. Anvendelser. Monotoni.
[E] Kap 3.3 - 3.6
  
[E] 3.3.1 - 3.3.2, 3.4.1 - 3.4.4, 3.5.1 - 3.5.2, 3.6.1 - 3.6.3
  
Tirs Okt 11
1100-1245 : B2-065
Oppgaveregning MET1180
  
Ons Okt 12
0800-1045 : C1-020
Forelesning 8
Sirkler og ellipser. Polynomiale og rasjonale funksjoner. Grenseverdier. 
[E] Kap 3.7 - 3.9
 
[E] 3.7.1 - 3.7.3, 3.8.1, 3.91 - 3.9.4
 
Man Okt 03  -
Man Okt 17 kl 12.00
MET11801 Innleveringsoppgave 17/10/2016 - Løsning
Relevant pensum for innleveringsoppgaven er Forelesning 1-6 og tilhørende oppgaver. Fristen tolkes strengt. 
Uke 42
Man 17 - Fre 21 Okt
Seminargrupper: Matematikk
 
Tirs 1700-1900
Ons 1400-1600 Tor 1700-1900
Oppgavesett 10/2016 - Løsning
 
Tirs Okt 18
1100-1245 : B2-065/080
Oppgaveregning MET1180
  
Ons Okt 19
0800-1045 : C1-020
Forelesning 9
Asymptoter. Kontinuitet. Omvendte funksjoner. Eksponentialfunksjoner. 
[E] Kap 3.10 - 3.12
 
[E] 3.10.1, 3.11.1 - 3.11.3, 3.12.1 - 3.12.3
 
Tirs Okt 25
1100-1245 : B2-065/080
Oppgaveregning MET1180
  
Ons Okt 26
0800-1045 : C1-020
Forelesning 10
Logaritmer. Gjesteforelesning: Finansminister Siv Jensen
[E] Kap 3.13 
 
[E] 3.13.1 - 3.13.2
 
Tirs Nov 01
1100-1245 : B2-065/085
Oppgaveregning MET1180
  
Ons Nov 02
0800-1045 : C1-020
Forelesning 11
Derivasjon og derivasjonsregler
[E] Kap 4.1 - 4.3
 
[E] 4.1.1 - 4.1.9, 4.2.1 - 4.2.3, 4.3.1 - 4.3.13
 
Uke 45
Man 07 - Fre 11 Nov
Seminargrupper: Matematikk
 
Tirs 1700-1900
Ons 1400-1600 Tor 1700-1900
Oppgave 1-10 fra Prøve-eksamen 11/2015 - Løsning
Oppgave 1-10 fra Prøve-eksamen 11/2015 (Alt. 2) - Løsning
Tirs Nov 08
1100-1245 : B2-065/080
Oppgaveregning MET1180
 
Ons Nov 09
0800-1045 : C1-020
Forelesning 12
Implisitt derivasjon. Funksjonsdrøfting og optimering (maks/min-problemer)
[E] Kap 4.4 - 4.6
  
[E] 4.4.1 - 4.4.4, 4.5.1 - 4.5.3, 4.6.1 - 4.6.6
 
Tirs Nov 15
1100-1245 : B2-065/080
Oppgaveregning MET1180
 
Ons Nov 16
0800-1045 : C1-020
Forelesning 13
Høyere ordens deriverte. Krumning og vendepunkter. Konvekse/konkave funksjoner. 
[E] Kap 4.7
 
[E] 4.7.1 - 4.7.11
  
Fre Nov 18
1100-1345 : C1-020
Forelesning 14
L'Hopitals regel. Elastisitet. Grenseinntekt og -kostnad 
[E] Kap 4.8 - 4.9
 
[E] 4.8.1 - 4.8.2, 4.9.1 - 4.9.8
 
Tirs Nov 22
1100-1245 : B2-065/080
Oppgaveregning MET1180
 
Ons Nov 23
0800-1045 : C1-020
Forelesning 15
Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker
[E] Kap 4.10
 
[E] 4.10.1 - 4.10.11
Eksamensrelevante opppgaver med løsning
Man Des 05
0800-1045 : C1-000
Forelesning - Repetisjon H'16
Oppsummering og gjennomgang av eksamensoppgave

 

 
Fri Des 07
0900-1200 
MET11802 Midtveiseksamen 07/12/2016 - Løsning
Relevant pensum for midtveiseksamen er Forelesning 1-15 og tilhørende oppgaver.
Man Des 12
0900-1400 
MET11803 Avsluttende eksamen 12/12/2016Løsning
Relevant pensum for avsluttende eksamen er alle forelesninger og oppgaver i kurset.
Våren 2017 Emne Lærebok Oppgaver
Tirs Jan 10
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 16
Ubestemte integraler og integrasjonsregler. Substitusjon.
[E] Kap 5.1 - 5.3
 
[E] 5.1.1 - 5.1.5, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1 - 5.3.3
 
Tirs Jan 17
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 17
Substitusjon. Delvis integrasjon. Delbrøksoppspaltning.
[E] Kap 5.3 - 5.5
 
[E] 5.3.1 - 5.3.3, 5.4.1 - 5.4.5, 5.5.1 - 5.5.6
 
Tirs Jan 17
1100-1245 :  C2-065
Oppgaveregning MET1180
 
Tirs Jan 24
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 18
Delbrøksoppspaltning. Bestemte integral og areal
[E] Kap 5.5 - 5.6
 
[E] 5.6.1 - 5.6.5
 
Tirs Jan 24
1100-1245 :  C2-065
Oppgaveregning MET1180
 
Tirs Jan 31
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 19
Anvendelser. Oppgaver. Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 2
[E] Kap 5.6 - 5.7
 
[E] 5.7.1 - 5.7.2
 
Tirs Jan 31
1100-1245 :  B2-085
Oppgaveregning MET1180
 
Uke 5
Jan 30 - Feb 03
Seminargrupper: Matematikk
 
Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 2, Eksamen MET11803 06/2016 Oppgave 2,
Eksamen MET11803 12/2016 Oppgave 2
Tirs Feb 07
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 20
Lineære likningssystemer
[E] Kap 6.1 - 6.2
 
[E] 6.1.1 - 6.1.6
 
Tirs Feb 07
1100-1245 :  C2-065
Oppgaveregning MET1180
 
Tirs Feb 14
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 21
Lineære systemer og Gauss-eliminasjon
[E] Kap 6.2 - 6.3
 
[E] 6.2.1 - 6.2.5, 6.3.1 - 6.3.7
 
Tirs Feb 14
1100-1245 :  B2-085
Oppgaveregning MET1180
 
Tirs Feb 21
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 22
Determinanter. Cramers regel. 
[E] Kap 6.4
 
[E] 6.4.1 - 6.4.7
 
Tirs Feb 21
1100-1245 :  B2-085
Oppgaveregning MET1180
 
Uke 8
Feb 20 - Feb 24
Seminargrupper: Matematikk
 
Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 3acd, Eksamen MET11803 06/2016 Oppgave 1abd,
Eksamen MET11803 12/2016 Oppgave 1abd
Tirs Feb 28
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 23
Regning med vektorer og matriser
[E] Kap 6.5
 
[E] 6.5.1 - 6.5.6
 
Tirs Feb 28
1100-1245 :  B2-085
Oppgaveregning MET1180
 
Tirs Mar 07
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 24
Inverse matriser. Oppgaver. Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 3 
[E] Kap 6.6
 
[E] 6.6.1 - 6.6.6
 
Tirs Mar 07
1100-1245 :  C2-055
Oppgaveregning MET1180
 
Ons Mar 08
0800-1045 :  B1-020
Forelesning 25
Funksjoner i flere variabler. Grafer og nivåkurver. Partiellderivasjon. 
[E] Kap 7.1 - 7.3
 
[E] 7.1.1 - 7.1.4, 7.2.1 - 7.2.2, 7.3.1 - 7.3.2
 
Tirs Mar 14
1200 (innleveringsfrist)
Innleveringsoppgave Integrasjon - Løsning
Besvarelser kan leveres inn. Relevant pensum er Kapittel 5 (samt Kapittel 1-4)
Tirs Mar 14
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 26
Partiellderivasjon. Lokale maks/min-punkter. 
[E] Kap 7.3 - 7.4
 
[E] 7.3.3 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4
 
Tirs Mar 14
1100-1245 :  C2-055
Oppgaveregning MET1180
 
Uke 11
Mar 13 - Mar 17
Seminargrupper: Matematikk
 
Øvingsoppgaver Derivasjon - Løsning
 
Tor Mar 16
1200 (innleveringsfrist)
MET11801 Innleveringsoppgave (kontinuasjon)
Relevant pensum for innleveringsoppgaven er Forelesning 1-6 og tilhørende oppgaver. Fristen tolkes strengt.
Tirs Mar 21
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 27
Optimering uten bibetingelser. Andre anvendelser av partiellderivasjon
[E] Kap 7.4 - 7.5
 
[E] 7.5.1 - 7.5.5
 
Tirs Mar 21
1100-1245 :  B2-080
Oppgaveregning MET1180
 
Tirs Mar 28
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 28
Optimering med bibetingelser. Ekstremverdisetningen.
[E] Kap 7.5 - 7.6
 
[E] 7.6.1 - 7.6.3
 
Tirs Mar 28
1100-1245 :  B2-080
Oppgaveregning MET1180
 
Uke 13
Mar 27 - Mar 31
Seminargrupper: Matematikk
 
Arbeid med Innleveringsoppgave Lineære likningssystemer og matriser
 
Tirsdag Apr 04
1200 (innleveringsfrist)
Innleveringsoppgave Lineære likningssystemer og matriser - Løsning
Besvarelser kan leveres inn. Relevant pensum er Kapittel 6
Tirs Apr 04
1100-1245 :  C2-095
Oppgaveregning MET1180
 
Tirs Apr 18
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 29
Optimering med bibetingelser. Lagranges metode.
[E] Kap 7.5 - 7.6
 
[E] 7.6.4 - 7.6.6
 
Tirs Apr 18
1100-1245 :  B2-085
Oppgaveregning MET1180
 
Uke 16
Apr 17 - Apr 21
Seminargrupper: Matematikk
 
Arbeid med Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 4-5
  
Tirs Apr 25
0800-1045 :  A1-030
Forelesning 30
Lagrange-problemer. 
[E] Kap 7.6
 

 
Tirs Apr 25
1100-1245 :  B2-065
Oppgaveregning MET1180
 
Fre Apr 28
0800-1045 : A1-030
Forelesning 31
Eksamen MET11803 12/2015 Oppgave 5
Tirsdag Mai 09
1200 (innleveringsfrist)
Innleveringsoppgave Funksjoner i flere variabler - Løsning
Besvarelser kan leveres inn. Relevant pensum er Kapittel 7
Fre Mai 12
0900-1200
MET11802 Midtveiseksamen 12/05/2017 - Løsning
Relevant pensum for flervalgseksamen er alle forelesninger og oppgaver fra høstsemesteret ([E] Kap 1-4).
Tirs Mai 23
0900-1200 : A1-030
Forelesning - Oppsummering av kurset
Oppsummering og gjennomgang av Eksamen MET11803 06/2016

 

 
Tirs Mai 30
0900-1400
MET11803 Avsluttende eksamen 30/05/2017Løsning
Relevant pensum for avsluttende eksamen er alle forelesninger og oppgaver i kurset.