ELE 3719 Matematikk valgfag

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Vårsemesteret (foreløpig plan) Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B3y-085); Trefftid Onsdag 12-14 Pensum: Oppgaver:
Tirs Jan 10: 14-16, A1-030 Forelesning 1: Introduksjon. Vektorregning. Indreprodukt. [DA] 1 [E] 2.1 - 2.2, 2.4 - 2.5 [DA] 1.1 - 1.8, 1.11, 1.13
Ons Jan 11: 14-16, A1-030 Forelesning 2: Lineære system og Gauss-eliminasjon. Vektorlikninger. [DA] 2 [E] 1.1 - 1.6 [DA] 2.1 - 2.14
Tirs Jan 17: 14-16, C1-050 Forelesning 3: Lineære underrom. Lineær uavhengighet og dimensjon. [DA] 2 [E] 2.6 [DA] 1.12, 2.15 [Eksamen] Oppg 1 (2022)
Ons Jan 18: 14-16, A1-030 Forelesning 4: Matriseregning. Matrisemultiplikasjon. Lineære system på matriseform. [DA] 3 [E] 3.1 [DA] 3.1 - 3.8
Tirs Jan 24: 14-16, C1-050 Forelesning 5: Invers. Determinant. Ortogonale matriser. [DA] 3 [E] 3.1 - 3.2 [DA] 3.9 - 3.21
Ons Jan 25: 14-16, A1-030 Forelesning 6: Egenverdier og egenvektorer. Diagonalisering. [DA] 4 [E] 4.1 - 4.3 [DA] 4.1 - 4.4, 4.7
Tir Feb 07: 14-16, C1-050 Forelesning 7: Ortogonal diagonalisering av symmetriske matriser. [DA] 4 [E] 4.5 [DA] 4.5 - 4.6 [Eksamen] Oppg 3 (2012)
Ons Feb 08: 14-16, A1-030 Forelesning 8: Kvadratiske former og definithet. [DA] 5 [E] 4.6 [DA] 5.1 - 5.8 [Eksamen] Oppg 1 (2016)
Tir Feb 14: 14-16, C1-050 Forelesning 9: Optimering på matriseform. Lineær regresjon. [DA] 5-6 [E] 5.6 [DA] 5.9 - 5.18, 6.1 - 6.4, 6.7 - 6.9
Ekstra øvingsoppgaver fra [E] for Forelesning 1-9 [E] 1.8, 1.12, 2.1, 2.2, 2.9, 2.11, 2.13, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.11ac, 4.12abg, 4.13, 4.16, 4.17
Ons Feb 15: 14-16, A1-030 Forelesning 10: Kontinuerlige stokastiske variabler. Forventning og varians. [I] 1.1 - 1.4 [DA] 7-8 [I] 1.15 [DA] 8.2
Tir Feb 21: 14-16, C1-050 Forelesning 11: Median. Prosentiler. Dobbeltintegraler. [I] 1.5 - 1.6, 2 [I] 1.22 - 1.24, 2.3
Ons Feb 22: 14-16, A1-030 Forelesning 12: Simultant fordelte stokastiske variabler. Kummulativ fordelingsfunksjon. [I] 3.1 - 3.3 [I] 3.6 - 3.7, 3.9 - 3.11
Tir Feb 28: 14-16, C1-050 Forelesning 13: Marginale fordelinger. Forventning. Varians. Kovarians. [I] 4, 5.1 - 5.2 [I] 5.5 - 5.6, 5.10
Ons Mar 01: 14-16, A1-030 Forelesning 14: Uavhengighet. Betinget sannsynlighetsfordeling. [I] 6.1 - 6.2, 7.1 - 7.4 [I] 7.6, 9.1 - 9.2
Tir Mar 07: 14-16, C1-050 Forelesning 15: Kovariansmatrisen. Anvendelser. [I] 8.1 - 8.3 [DA] 10.1 - 10.9, 10.11
Ekstra øvingsoppgaver for Forelesning 10-15 [Eksamen] Oppg 1-2,4 (2017), Oppg 1-2 (2016)
Ons Mar 08: 14-16, A1-030 Forelesning 16: Intro til differensial-likninger. Separable differensial-likninger. [DA] 11 [E] 7.1 - 7.4 [DA] 11.1 - 11.13
Tir Mar 21: 14-16, C1-050 Forelesning 17: Lineære første ordens differensial-likninger og integrerende faktor. [DA] 12 [E] 7.5 [DA] 12.1 - 12.6
Ons Mar 22: 14-16, A1-030 Forelesning 18: Lineære differensiallikninger og superposisjonsprinsippet. [DA] 12 [E] 7.6 [Eksamen] Oppg 4 (2022)
Tir Mar 28: 14-16, C1-050 Forelesning 19: Andre ordens lineære differensiallikninger. [DA] 13 [E] 7.9 - 7.10 [DA] 13.1 - 13.12
Ons Mar 29: 14-16, A1-030 Forelesning 20: Likevektstilstander og stabilitet. Oppgaveregning. [DA] 12-13 [E] 7.7 [Eksamen] Oppg 5 (2012)
Tir Apr 11: 14-16, C1-050 Forelesning 21: Variasjonsregning. Eulers likning. [DA] 14 [DA] 14.1 - 14.10
Tir Apr 18: 14-16, C1-050 Forelesning 22: Optimal kontrollteori. Pontryagins maksimumsprinsipp. [DA] 15 [DA] 15.1 - 15.7
Ons Apr 19: 14-16, A1-030 Forelesning 23: Optimal kontrollteori. Oppgaveregning. [DA] 14-15 [Eksamen] Oppg 5 (2017), Oppg 5 (2018)
Ekstra øvingsoppgaver for Forelesning 16-23 En øvingsoppgave i optimal kontrollteori (med løsning)
Ons Apr 26: 14-17, A1-030 Forelesning 24: Oppsummering. Gjennomgang av Eksamen 05/2022
Tirs Mai 16: 09-14 Avsluttende eksamen - Løsning - Resultat