MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Dato: Tema: Pensum: Oppgaver:
Tors Aug 23: 1100-1345, B1-020 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1
Mand Aug 27: 1400-1645, C1-000 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. Nåverdier av kontantstrømmer. [E] 1.1 - 1.4 Oppgavesett 2
Tors Aug 30: 1100-1345, B1-020 Forelesning 3: Nåverdier. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3
Tors Sep 06: 1100-1345, B1-020 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4
Tirs Sep 11: 0800-1045, A1-030 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5
Tors Sep 20: 1100-1345, B1-020 Forelesning 6: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6 - Løsning Innlevering 1
Tors Sep 27: 1100-1345, B1-020 Forelesning 7: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 7
Mand Okt 01: 1100-1345, B1-020 Forelesning 8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8
Tors Okt 04: 1100-1345, B1-020 Forelesning 9: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Omvendte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 9
Tors Okt 09-16 Kontrollprøve 10/2018 - Løsning
Tors Okt 18: 1100-1345, B1-020 Forelesning 10: Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.12 - 3.13 Oppgavesett 10
Tors Okt 25: 1100-1345, B1-020 Forelesning 11: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4
Tors Nov 01: 1100-1345, B1-020 Forelesning 12: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6
Tors Nov 08: 1100-1345, B1-020 Forelesning 13: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5 - 4.7
Tors Nov 15: 1100-1345, B1-020 Forelesning 14: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og -kostnad. Elastisitet. [E] 4.8 - 4.9
Onsd Nov 21: 1400-1645, A1-030 Forelesning 15: Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker. [E] 4.10
Tors Nov 22: 1100-1345, B1-020 Forelesning 16: Repetisjon og oppgaveregning.
Fred Des 12: 0900-1200 Midtveiseksamen (flervalg) MET11805/MET11802 Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Fred Des 20: 0900-1400 (ikke bekreftet) Avsluttende eksamen MET11803 Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret