MET 1180 Matematikk for siviløkonomer - Eksamen

Midtveiseksamen: Avsluttende eksamen:
Midtveiseksamen 12/12/2023 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 18/12/2023 - Løsning
Midtveiseksamen 05/05/2023 - Løsning Avsluttende eksamen 24/05/2023 - Løsning - Resultat
Midtveiseksamen 08/12/2022 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 19/12/2022 - Løsning
Midtveiseksamen 10/05/2022 - Løsning Avsluttende eksamen 23/05/2022 - Løsning - Resultat
Midtveiseksamen 10/12/2021 - Løsning (hjemme-eksamen) Avsluttende eksamen 20/12/2021 - Løsning (hjemme-eksamen, B/IB)
Avsluttende eksamen 02/06/2021 - Løsning (hjemme-eksamen, B/IB)
Midtveiseksamen 10/12/2020 - Løsning - Resultat
Avsluttende eksamen 19/06/2020 - Løsning (hjemme-eksamen, B/IB)
Midtveiseksamen 11/12/2019 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 17/12/2019 - Løsning
Midtveiseksamen 21/05/2019 - Løsning Avsluttende eksamen 29/05/2019 - Løsning - Resultat
Midtveiseksamen 12/12/2018 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 20/12/2018 - Løsning
Midtveiseksamen 23/05/2018 - Løsning Avsluttende eksamen 30/05/2018 - Løsning - Resultat
Midtveiseksamen 13/12/2017 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 18/12/2017 - Løsning
Midtveiseksamen 12/05/2017 - Løsning Avsluttende eksamen 30/05/2017 - Løsning
Midtveiseksamen 07/12/2016 - Løsning Avsluttende eksamen 12/12/2016 - Løsning
Midtveiseksamen 02/05/2016 - Løsning Avsluttende eksamen 03/06/2016 - Løsning
Midtveiseksamen 20/11/2015 - Løsning Avsluttende eksamen 15/12/2015 - Løsning

Prøve-eksamen (midtveiseksamen): Prøve-eksamen (avsluttende eksamen):
Prøve-eksamen (midtveiseksamen) 04/2016 - Fasit - Løsning Prøve-eksamen (avsluttende eksamen) 05/2016 - Løsning
Prøve-eksamen II (midtveiseksamen) 11/2015 - Fasit - Løsning
Prøve-eksamen I (midtveiseksamen) 11/2015 - Løsning

Eldre eksamensoppgaver:
Eksamenshefte med eksamensoppgaver fra 1987-2005