MET 1190 Statistikk

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Våren 2020 Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Trefftid Torsdag kl 09-11 Pensum: Oppgaver:
Forberedelse til første forelesning: Les Kapittel 1 i læreboken
Fredag Jan 10: 0900-1145, A1-030 Forelesning 1: Sannsynlighetsregning. Kombinatorikk. [L] 3.1 - 3.3, 3.6 Oppgavesett 1 - Løsning
Fredag Jan 17: 0900-1145, A1-030 Forelesning 2: Betinget sannsynlighet og uavhengighet [L] 3.4 - 3.5 Oppgavesett 2 - Løsning
Tor Jan 23: 1400-1645, C1-020 Forelesning 3: Stokastiske variabler. Diskrete fordelinger. Binomisk fordeling. [L] 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.2 Oppgavesett 3 - Løsning
Fredag Jan 24: 0900-1145, A1-030 Forelesning 4: Poisson-fordeling. Chebysjevs ulikhet. Tolkning av forventning/varians. [L] 5.2 - 5.5 Oppgavesett 4 - Løsning
Fredag Jan 31: 0900-1145, A1-030 Forelesning 5: Kontinuerlige fordelinger. Normalfordeling. [L] 4.3, 5.6 - 5.7 Oppgavesett 5 - Løsning
Fredag Feb 07: 0900-1145, A1-030 Forelesning 6: Eksponentialfordeling. Simultane fordelinger. Kovarians og korrelasjon. [L] 4.4 Oppgavesett 6 - Løsning
Fredag Feb 14: 0900-1145, A1-030 Forelesning 7: Store talls lov. Sentralgrenseteoremet. [L] 5.8 - 5.9 Oppgavesett 7 - Løsning
Fredag Feb 21: 0900-1145, A1-030 Forelesning 8: Populasjon og utvalg. Enkel data-analyse. Sum-notasjon og kalkulatorbruk. [L] 1.1 - 1.5, 2.4 - 2.5 Oppgavesett 8 - Løsning
Fredag Feb 28: 0900-1145, A1-030 Forelesning 9: Utvalg og estimatorer. Beskrivelse av datasett. [L] 6.1 - 6.2, 2.1 - 2.5 Oppgavesett 9 - Løsning
Fredag Mar 06: 0900-1145, A1-030 Forelesning 10: Konfidensintervaller. [L] 2.1 - 2.5, 6.3 Oppgavesett 10 - Løsning

Oppdatering angående COVID-19/corona (oppdatert 19/04/2020)
Fredag Mar 13: 0900-1145 Forelesning 11: Student t-fordeling. Flere konfidensintervaller. [L] 6.3, 5.9 Oppgavesett 11 - Løsning
Fredag Mar 20: 0900-1145 Forelesning 12: Hypotesetesting. [L] 6.4 - 6.5 Oppgavesett 12 - Løsning
Fredag Mar 27: 0900-1145 Forelesning 13: Hypotesetesting. Korrelasjon. [L] 6.5, 7.1 - 7.2 Oppgavesett 13 - Løsning
Fredag Apr 03: 0900-1145 Forelesning 14: Lineær regresjon. Statistisk egenskaper. [L] 7.3 Oppgavesett 14 - Løsning
Fredag Apr 17: 0900-1145 Forelesning 15: Lineær regresjon. Hypotesetest og konfidensintervall. [L] 7.3 Oppgavesett 15 - Løsning

Oppsummering Statistikk: Del A - Del B - Del C
Man Jun 22: 1100-1400 Forelesning 16: Repetisjon. Gjennomgang av eksamen MET1190 Statistikk 06/2019 - Video
Ons Jun 24: 0900-1300 Eksamen MET01901 - Løsning (hjemme-eksamen, bestått/ikke bestått) Alt stoff gjennomgått i vårsemesteret

Man Des 21: 0900-1200 Kontinuasjonseksamen Alt stoff gjennomgått i vårsemesteret