MET 1180 Matematikk for siviløkonomer 2019/20

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid Tirsdag 10-12 Pensum: Oppgaver:
Man Aug 19: 1100-1345, C1-000 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Mandag 14-16, D1-065/070
Fre Aug 23: 1100-1345, B1-020 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. [E] 1.1 - 1.3 Oppgavesett 2
Man Aug 26: 1100-1345, C1-000 Forelesning 3: Nåverdier av kontantstrømmer. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 02: 1100-1345, C1-000 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 09: 0800-1045, C1-000 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 16: 1100-1345, C1-000 Forelesning 6: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 23: 1100-1345, C1-000 Forelesning 7: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 7: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Sep 30: 1100-1345, C1-000 Forelesning 8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8: Mandag 14-16, D1-065/070
Fre Okt 04: 1100-1345, B1-020 Forelesning 9: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Sammensatte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 9: Mandag 14-16, D1-065/070
Oktober 03 - Oktober 11 Fagoppgave MET11804 - Løsning
Man Okt 14: 1100-1345, C1-000 Forelesning 10: Omvendte funksjoner. Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.11 - 3.13 Oppgavesett 10: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Okt 21: 1100-1345, C1-000 Forelesning 11: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 11: Mandag 14-16, D1-065/070
Oktober 18 - Oktober 25 Fagoppgave MET11806 - Løsning (kontinuasjon)
Man Okt 28: 1100-1345, C1-000 Forelesning 12: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 12: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Nov 04: 1100-1345, C1-000 Forelesning 13: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5, 4.7 Oppgavesett 13: Mandag 14-16, D1-065/070
Man Nov 11: 1100-1345, C1-000 Forelesning 14: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og -kostnad. Elastisitet. [E] 4.8 - 4.9 Oppgavesett 14: Mandag 14-16, D1-065/070
Fre Nov 15: 1100-1345, C1-000 Forelesning 15: Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker. [E] 4.10 Oppgavesett 15
Man Nov 18: 1100-1345, C1-000 Forelesning 16: Repetisjon og oppgaveregning. Oppgavesett 16: Mandag 14-16, D1-065/070

Ons Des 11: 0900-1200 Midtveiseksamen MET11805 - Løsning - Resultat Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Tir Des 17: 0900-1400 Avsluttende eksamen MET11807 - Løsning (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret


Vårsemesteret Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Trefftid Tors 09-11 Pensum: Oppgaver:
Tors Jan 09: 1100-1345, A1-030 Forelesning 17: Ubestemte integraler og integrasjonsregler. Substitusjon. [E] 5.1 - 5.3 Oppgavesett 17
Tors Jan 16: 1100-1345, A1-030 Forelesning 18: Delvis integrasjon. Delbrøksoppspaltning og integrasjon av rasjonale uttrykk. [E] 5.4 - 5.5 Oppgavesett 18
Ons Jan 22: 1400-1645, C1-020 Forelesning 19: Bestemte integraler og arealberegning. Uegentlige integraler. [E] 5.6 Oppgavesett 19
Tors Jan 23: 1100-1345, A1-030 Forelesning 20: Økonomiske anvendelser. Partiellderivasjon. [E] 5.7 Oppgavesett 20
Ons Jan 29: 1400-1645, C1-020 Forelesning 21: Lineære likningssystemer. Gauss-eliminasjon [E] 6.1 - 6.3 Oppgavesett 21
Tors Jan 30: 1100-1345, A1-030 Forelesning 22: Matriser og vektorer. Determinanter. [E] 6.4 Oppgavesett 22
Tors Feb 06: 1100-1345, A1-030 Forelesning 23: Determinanter og lineære system. Lineære systemer med parametre. [E] 6.4 - 6.5 Oppgavesett 23
Tors Feb 13: 1100-1345, A1-030 Forelesning 24: Matriseregning. Inverse matriser. [E] 6.5 - 6.6 Oppgavesett 24
Tors Feb 20: 1100-1345, A1-030 Forelesning 25: Regneregler for matriser. Eksamen 05/2017 Oppgave 1. [E] 6.6 Oppgavesett 25
Tors Feb 27: 1100-1345, C1-000 Forelesning 26: Funksjoner i flere variabler. Partiellderivasjon. [E] 7.1 - 7.3 Oppgavesett 26
Mars 04 - Mars 11 Fagoppgave MET11804 - Løsning (kontinuasjon)
Tors Mar 05: 1100-1345, A1-030 Forelesning 27: Gradienten. Nivåkurver. Hesse-matrisen. [E] 7.3, 7.5 Oppgavesett 27

Oppdatering angående COVID-19/corona (oppdatert 20/04/2020)
Tors Mar 12: 1100-1345 Forelesning 28: Stasjonære punkter og annenderivert-testen. Lokale og globale maks/min. [E] 7.4 - 7.5 Oppgavesett 28
Mars 13 - Mars 20 Fagoppgave MET11806 - Løsning
Tors Mar 26: 1100-1345 Forelesning 29: Optimering med bibetingelser. Ekstremverdisetningen. [E] 7.6 Oppgavesett 29
Tors Apr 02: 1100-1345 Forelesning 30: Optimering med bibetingelser. Lagranges metode. [E] 7.5 - 7.6 Oppgavesett 30
Tors Apr 16: 1100-1345 Forelesning 31: Lagrange-problemer. Lagrange-multiplikatorer. [E] 7.6 Oppgavesett 31

Fre Jun 12: 1000-1300 Forelesning 32: Repetisjon, gjennomgang av MET11807 05/2019
Fre Jun 19: 0900-1600 Avsluttende eksamen MET01801 - Løsning (hjemme-eksamen, bestått/ikke bestått) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret. Noen tips til eksamensforberedelser.