MET 1180 Matematikk for siviløkonomer

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid Mandag kl 15-17 etter avtale (e-post) Pensum: Oppgaver:
Tor Aug 26: 0800-0945, B1-020 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Sep 02: 0800-0945, B1-020 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. Nåverdier av kontantstrømmer. [E] 1.1 - 1.4 Oppgavesett 2: Torsdag 10-13, D1-065
Tir Sep 07: 0800-0945, C1-000 Forelesning 3: Nåverdier. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3
Tor Sep 09: 0800-0945, B1-020 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Sep 16: 0800-0945, B1-020 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Sep 23: 0800-0945, B1-020 Forelesning 6: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Sep 30: 0800-0945, B1-020 Forelesning 7: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 7: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Okt 07: 0800-0945, B1-020 Forelesning 8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8: Torsdag 10-13, D1-065
Tir Okt 12: 0800-0945, C1-000 Forelesning 9: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Sammensatte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 9
Tor Okt 14: 0800-0945, B1-020 Forelesning 10: Omvendte funksjoner. Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.11 - 3.13 Oppgavesett 10: Torsdag 10-13, D1-065
Oktober 15 - Oktober 22 Fagoppgave MET11804 - Løsning
Tor Okt 28: 0800-0945, B1-020 Forelesning 11: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 11: Torsdag 10-13, D1-065
Oktober 25 - November 01 Fagoppgave MET11806 (kontinuasjon)
Tir Nov 02: 0800-0945, C1-000 Forelesning 12: Noen oppgaver fra fagoppgaven. Oppgavesett 12
Tor Nov 04: 0800-0945, B1-020 Forelesning 13: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6 Oppgavesett 13: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Nov 11: 0800-0945, B1-020 Forelesning 14: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5, 4.7 Oppgavesett 14: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Nov 18: 0800-0945, B1-020 Forelesning 15: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og grensekostnad. [E] 4.8 - 4.9 Oppgavesett 15: Torsdag 10-13, D1-065
Tor Nov 25: 0800-0945, B1-020 Forelesning 16: Elastisitet. Linearisering. Taylorpolynomer. [E] 4.9 - 4.10 Oppgavesett 16: Torsdag 10-13, D1-065
Fre Des 10: 0900-1200 Midtveiseksamen - Løsning (hjemme-eksamen) Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Man Des 20: 0900-1400 Avsluttende eksamen - Løsning (kontinuasjon, hjemme-eksamen, B/IB) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret

Vårsemesteret Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Kontortid Tirsdag 12-14 Pensum: Oppgaver:
Tor Jan 13: 1000-1145, C1-010 Forelesning 17: Ubestemte integraler og integrasjonsregler. Substitusjon. [E] 5.1 - 5.3 Oppgavesett 17: Torsdag 12-17, Zoom
Tor Jan 20: 1000-1145, C1-010 Forelesning 18: Delvis integrasjon. Delbrøksoppspaltning og integrasjon av rasjonale uttrykk. [E] 5.4 - 5.5 Oppgavesett 18: Torsdag 12-17, Zoom
Tor Jan 27: 1000-1145, C1-010 Forelesning 19: Bestemte integraler og arealberegning. Anvendelser. [E] 5.6 - 5.7 Oppgavesett 19: Torsdag 12-17, Zoom
Tor Feb 03: 1000-1145, C1-010 Forelesning 20: Økonomiske anvendelser av bestemte integraler. Partiellderivasjon. [E] 5.7, 7.3 Oppgavesett 20: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Tor Feb 10: 1000-1145, C1-000 Forelesning 21: Lineære likningssystemer. Gauss-eliminasjon [E] 6.1 - 6.3 Oppgavesett 21: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Tor Feb 17: 1000-1145, C1-010 Forelesning 22: Matriser og vektorer. Determinanter og lineære systemer. [E] 6.4 Oppgavesett 22: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Tor Feb 24: 1000-1145, C1-010 Forelesning 23: Determinanter og lineære system. Kramers regel. Vektorlikninger. [E] 6.4 - 6.5 Oppgavesett 23: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Tor Mar 03: 1000-1145, C1-010 Forelesning 24: Matrisemultiplikasjon. Inverse matriser. [E] 6.5 - 6.6 Oppgavesett 24: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Tor Mar 10: 1000-1145, C1-010 Forelesning 25: Oppsummering. Eksamen 05/2019 Oppg 1, Eksamen 05/2017 Oppg 1. [E] 6.6 Oppgavesett 25: Torsdag 12-17, D3-019/D3-080
Fre Mars 11: 1200 Fagoppgave MET11804 - Løsning (kontinuasjon)
Tor Mar 17: 1000-1145, C1-010 Forelesning 26: Funksjoner i flere variabler. Partiellderivasjon. [E] 7.1 - 7.3 Oppgavesett 26: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Man Mars 21: 1200 Fagoppgave MET11806 - Løsning
Tor Mar 24: 1000-1145, C1-010 Forelesning 27: Gradienten. Nivåkurver. Hesse-matrisen. [E] 7.3, 7.5 Oppgavesett 27: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Tor Mar 31: 1000-1145, C1-010 Forelesning 28: Stasjonære punkter og annenderivert-testen. Lokale og globale maks/min. [E] 7.4 - 7.5 Oppgavesett 28: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Tor Apr 07: 1000-1145, C1-010 Forelesning 29: Optimering med bibetingelser. Ekstremverdisetningen. Eksempel [E] 7.6 Oppgavesett 29: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Opptak Forelesning C: Repetisjon. Flere eksempler.
Tor Apr 21: 1000-1145, C1-010 Forelesning 30: Lagranges multiplikator-metode. [E] 7.6 Oppgavesett 30: Torsdag 12-17, D3-037/D3-080
Fre Apr 22: 1000-1145, C1-010 Forelesning 31: Tolkning av Lagrange-multiplikatorer. Eksempler. Oppgavesett 31: Fredag 12-15, D3-080
Tir Apr 26: 1000-1145, C1-000 Forelesning 32: Repetisjon Kap 7. Eksamen 12/2016 Oppgave 4-5. Oppgavesett 32: Tirsdag 12-18, CU1-067
Tirs Mai 10: 0900-1200 Midtveiseksamen - Løsning (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Fre Mai 20: 1000-1245, C1-010 Forelesning 33: Repetisjon. Gjennomgang av eksamen MET11807 06/2021. Oppgaveregning: Fredag 13-16, D1-065
Ons May 23: 0900-1400 Avsluttende eksamen - Løsning - Resultat Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret