MET 1180 Matematikk for siviløkonomer 2020/21

Pensum

Eksamen

Forelesningsplan

Høstsemesteret Foreleser Runar Ile (Kontor B4-023); Trefftid Fredag 13-15 Pensum: Oppgaver:
Tor Aug 20: 0800-0945, C1-010 Forelesning 1: Grunnleggende algebra [E] 0.1 - 0.9 Oppgavesett 1: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Aug 27: 0800-0945, C1-010 Forelesning 2: Vekstfaktor. Potenser og røtter. Renteregning. Nåverdier av kontantstrømmer. [E] 1.1 - 1.4 Oppgavesett 2: Torsdag 10-12, D1-065
Man Aug 31: 1500-1645, C1-020 Forelesning 3: Nåverdier. Rekker. Annuiteter og annuitetslån. [E] 1.4 - 1.6 Oppgavesett 3
Tor Sep 03: 0800-0945, C1-010 Forelesning 4: Uendelige rekker og grenseverdier. Eulers tall og kontinuerlig forrentning. [E] 1.7 - 1.8 Oppgavesett 4: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Sep 10: 0800-1045, C1-010 Forelesning 5: Lineære og kvadratiske likninger. Likninger med parametre. Polynomlikninger. [E] 2.1 - 2.4 Oppgavesett 5: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Sep 17: 0800-0945, C1-010 Forelesning 6: Polynomdivisjon. Faktorisering. Rasjonale og radikale likninger. Ulikheter. [E] 2.5 - 2.8 Oppgavesett 6: Torsdag 10-12, CU1-067
Tor Sep 24: 0800-0945, C1-010 Forelesning 7: Funksjoner og grafer. Lineære og kvadratiske funksjoner. Inntekts- og kostnadsfunksjoner. [E] 3.1 - 3.5 Oppgavesett 7: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Okt 01: 0800-0945, C1-010 Forelesning 8: Monotoni. Sirkler og ellipser. Polynomfunksjoner. [E] 3.6 - 3.8 Oppgavesett 8: Torsdag 10-12, CU1-067
Man Okt 05: 1500-1645, C1-020 Forelesning 9: Rasjonale funksjoner og asymptoter. Kontinuitet. Omvendte funksjoner. [E] 3.9 - 3.11 Oppgavesett 9
Tor Okt 08: 0800-0945, C1-010 Forelesning 10: Eksponentialfunksjoner. Logaritmer. [E] 3.12 - 3.13 Oppgavesett 10: Torsdag 10-12, D1-065
Oktober 09 - Oktober 16 Fagoppgave MET11804 - Løsning Fagoppgaven: Torsdag 10-12, D1-065
Tor Okt 22: 0800-0945, C1-010 Forelesning 11: Tangenter, derivasjon og derivasjonsregler. [E] 4.1 - 4.4 Oppgavesett 11: Torsdag 10-12, CU1-067
Oktober 19 - Oktober 26 Fagoppgave MET11806 (kontinuasjon) - Løsning
Man Okt 26: 1500-1645, C1-020 Forelesning 12: Derivasjonsregler. Funksjonsdrøfting med maks/min-problemer. [E] 4.3, 4.6
Tor Okt 29: 0800-0945, C1-010 Forelesning 13: Implisitt derivasjon. Den annenderiverte og konvekse/konkave funksjoner. [E] 4.5 - 4.7 Oppgavesett 13: Torsdag 10-12, D1-065
Tir Nov 03: 1500-1645, C1-010 Forelesning 14: l'Hospitals regel. Grenseinntekt og -kostnad. Elastisitet. [E] 4.8 - 4.9 Oppgavesett 14: Torsdag 10-12, D1-065
Man Nov 09: 1500-1645, C1-020 Forelesning A: Oppgaver fra Oppgavesett 14
Tor Nov 12: 0800-0945, C1-010 Forelesning 15: Linearisering. Taylorpolynomer og Taylorrekker. [E] 4.10 Oppgavesett 15: Torsdag 10-12, CU1-067
Tor Nov 19: 0800-0945, C1-010 Forelesning 16: Repetisjon og oppgaveregning. Oppgavesett 16: Torsdag 10-12, D1-065
Man Nov 23 Forelesning B: Repetisjonsforelesning
Tor Des 10: 1400-1700 Midtveiseksamen MET11805 - Løsning Alt stoff gjennomgått i høstsemesteret
Fre Des 18: Muntlig eksamen Avsluttende eksamen MET11807 (kontinuasjon) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret

Forelesningsplan Vår Foreleser Eivind Eriksen (Kontor B4-032); Trefftid etter avtale Pensum: Oppgaver:
Alle forelesninger Live Stream: Se lenke i timeplanen
Tors Jan 14: 1000-1145, C1-010 Forelesning 17: Ubestemte integraler og integrasjonsregler. Substitusjon. [E] 5.1 - 5.3 Oppgavesett 17: Tors 12-15, Zoom
Tors Jan 21: 1000-1145, C1-010 Forelesning 18: Delvis integrasjon. Delbrøksoppspaltning og integrasjon av rasjonale uttrykk. [E] 5.4 - 5.5 Oppgavesett 18: Tors 12-15, Zoom
Tors Jan 28: 1000-1145, Zoom Forelesning 19: Bestemte integraler og arealberegning. Økonomiske anvendelser. [E] 5.6 - 5.7 Oppgavesett 19: Tors 12-15, Zoom
Tors Feb 04: 1000-1145, C1-020 Forelesning 20: Økonomiske anvendelser. Partiellderivasjon. [E] 5.7, 6.1 Oppgavesett 20: Tors 12-15, Zoom
Tors Feb 11: 1000-1145, C1-020 Forelesning 21: Lineære likningssystemer. Gauss-eliminasjon. [E] 6.2 - 6.3 Oppgavesett 21: Tors 12-15, Zoom
Tors Feb 18: 1000-1145, A1-030 Forelesning 22: Matriser og vektorer. Determinanter. [E] 6.4 Oppgavesett 22: Tors 12-15, Zoom
Tors Feb 25: 1000-1145, A1-030 Forelesning 23: Determinanter og lineære system. Lineære system med parametre. Vektorlikninger. [E] 6.4 - 6.5 Oppgavesett 23: Tors 12-15, Zoom
Tors Mar 04: 1000-1145, A1-030 Forelesning 24: Matrisemultiplikasjon. Inverse matriser. [E] 6.5 - 6.6 Oppgavesett 24: Tors 12-15, Zoom
Mars 5 - Mars 12 Fagoppgave MET11804 (kontinuasjon) - Løsning
Tors Mar 11: 1000-1145, C1-010 Forelesning 25: Regneregler for matrise. Eksamen 05/2018 Oppgave 3. [E] 6.6 Oppgavesett 25: Tors 12-15, Zoom
Tors Mar 18: 1000-1145, C1-010 Forelesning 26: Funksjoner i flere variabler. Partiellderivasjon. [E] 7.1 - 7.3 Oppgavesett 26: Tors 12-15, Zoom
Mars 15 - Mars 22 Fagoppgave MET11806 - Løsning
Tors Mar 25: 1000-1145, C1-010 Forelesning 27: Hesse-matrisen. Tangenter til nivåkurver. Gradienten. [E] 7.3, 7.5 Oppgavesett 27: Tors 12-15, Zoom
Tors Apr 08: 1000-1145, C1-010 Forelesning 28: Stasjonære punkter og annenderivert-testen. Lokale og globale maksima/minima [E] 7.4 - 7.5 Oppgavesett 28: Tors 12-15, Zoom
Fred Apr 09: 1000-1145, C1-010 Forelesning C: Lineær approximasjon. Retningsderivert. Eksamen 05/2017 Oppg 4, 12/2017 Oppg 4. Oppgavesett C
Tors Apr 15: 1000-1145, A1-040 Forelesning 29: Optimering med bibetingelser. Ekstremverdisetningen. [E] 7.6 Oppgavesett 29: Tors 12-15, Zoom
Tors Apr 22: 1000-1145, C1-010 Forelesning 30: Lagranges multiplikatormetode. Oppgavesett 30: Tors 12-15, Zoom
Tors Apr 29: 1100-1345, C1-010 Forelesning 31: Tolkning av Lagrange-multiplikatorer. Flere eksempler. Oppgavesett 31: Tors 12-15, Zoom
Ons Mai 26: 1000-1245, C1-010 Forelesning 32: Gjennomgang av Eksamen MET1180 06/2020
Tor Mai 27: 1200-1500, Zoom Ekstra veiledning før eksamen.
Fre Mai 28: 1000-1245, A1-040 Forelesning D: Oppgavegjennomgang. Repetisjon. Padlet
Ons Jun 02: 1000-1500 Avsluttende eksamen MET11807 - Løsning (hjemme-eksamen med karakter Bestått / Ikke Bestått) Alt stoff gjennomgått i høst- og vårsemesteret.