EBA 1180 Mathematics for Data Science - Exams

Midterm exam: Final exam:
Midterm exam 12/12/2023 - Solutions - Results Final exam 18/12/2023 - Solutions
Midterm exam 05/05/2023 - Solutions Final exam 24/05/2023 - Solutions - Results
Midterm exam 08/12/2022 - Solutions - Results Final exam 19/12/2022 - Solutions
Midterm exam 10/05/2022 - Solutions Final exam 23/05/2022 - Solutions - Results
Midterm exam 10/12/2021 - Solutions (home exam) Final exam 20/12/2021 - Solutions (home exam, pass/fail)
Final exam 02/06/2021 - Solutions (home exam, pass/fail)
Midterm exam 10/12/2020 - Solutions
Final exam 19/06/2020 - Solutions (home exam, pass/fail)
Midterm exam 11/12/2019 - Solutions - Results

Exams for MET1180 (translated from norwegian)

Midterm exam: Final exam:
Midterm exam 21/05/2019 - Solution (in norwegian) Final exam 29/05/2019 - Solution (in norwegian)
Midterm exam 12/12/2018 - Solution (in norwegian) Final exam 30/05/2018 - Solution (in norwegian)
Final exam 30/05/2017 - Solution (in norwegian)
Final exam 03/06/2016 - Solution (in norwegian)

All exams for MET1180 (in norwegian)

Multiple choice exams (not yet translated) Final exams (not yet translated)
Midtveiseksamen 11/12/2019 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 17/12/2019 - Løsning
Midtveiseksamen 21/05/2019 - Løsning Avsluttende eksamen 29/05/2019 - Løsning - Resultat
Midtveiseksamen 12/12/2018 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 20/12/2018 - Løsning
Midtveiseksamen 23/05/2018 - Løsning Avsluttende eksamen 30/05/2018 - Løsning - Resultat
Midtveiseksamen 13/12/2017 - Løsning - Resultat Avsluttende eksamen 18/12/2017 - Løsning
Midtveiseksamen 12/05/2017 - Løsning Avsluttende eksamen 30/05/2017 - Løsning
Midtveiseksamen 07/12/2016 - Løsning Avsluttende eksamen 12/12/2016 - Løsning
Midtveiseksamen 02/05/2016 - Løsning Avsluttende eksamen 03/06/2016 - Løsning
Midtveiseksamen 20/11/2015 - Løsning Avsluttende eksamen 15/12/2015 - Løsning

Prøve-eksamen (midtveiseksamen): Prøve-eksamen (avsluttende eksamen):
Prøve-eksamen (midtveiseksamen) 04/2016 - Fasit - Løsning Prøve-eksamen (avsluttende eksamen) 05/2016 - Løsning
Prøve-eksamen II (midtveiseksamen) 11/2015 - Fasit - Løsning
Prøve-eksamen I (midtveiseksamen) 11/2015 - Løsning

Eldre eksamensoppgaver:
Eksamenshefte med eksamensoppgaver fra 1987-2005